Çevre Politikamız


     

Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktır.

Bu bağlamda;

  • İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, insan sağlığına ve güvenliğine etki) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların bertarafını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,
  • Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, LPG, akaryakıt) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak,
       

 

  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak, 
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı  yükseltmek,
  • Tüm çalışanlarımızın bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamak,
  • 3 farklı lokasyonda bulunan fabrika çatılarımızı güneş enerji sistemleri ile donattık.
  • Firma araçlarımızı elektrikli araçlar ile yenileyip, otopark çatılarımızı güneş enerji sistemleri ile değiştirip doğadaki karbon ayak izimizi azalttık.
  • Muğla, Giresun, Kütahya gibi farklı illerde kurduğumuz güneş enerji tarlaları ile enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktayız.