ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

Güneş Tarlası Sistemleri

Güneş tarlaları büyük alanlara kurulan güneş panellerinden meydana gelen yapılardır. Güneş tarlaları sayesinde Güneşten alınan ışık enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaktadır. Dönüştürülen bu enerji doğrudan kullanılabildiği gibi çoğunlukla akü, pil vb. elektrik enerjisini depolayan malzemelere depo edilerek kullanılabilir.

Güneş’in pek görülmediği kuzey bölgelerde de bu sistemle karşılaşmak mümkündür. Güneş ışığı olmasa daha önceden soğurulan ışık sayesinde depolanan enerji uzun süre içerisinde tüketilmektedir.